anlaşılması zor

adj. complicated, abstruse, hermetic, muddy, recondite
* * *
abstruse

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • TILSIM-I MUĞLAK — Anlaşılması zor, kapalı gizli şey. * Açılması müşkül olan tılsım, kapalı ve gizli haber …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • A'VEZ — Mânâsı anlaşılmayan şey. * Anlaşılması zor olan şiir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EGLAK — (Galak. C.) Kilitler, kilitli şeyler. Mc: Anlaşılması zor olan ifadeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAVAMIZ — (Gamız. C.) Anlaşılması zor hakikatler. İnce ve derin mes eleler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KARİNE — Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz i delil olan şey. İşaret …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUĞLAKAT — (Muğlak. C.) Kapalı ve anlaşılması zor olan şeyler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TILSIM-I KÂİNAT — Kâinatın tılsımı, kâinattaki anlaşılması zor olup herkesin yalnız kendi akliyle bilemeyeceği gizli ve ince hakikatlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TILSIM-I MÜŞKİLKÜŞÂ — Açılması ve anlaşılması zor olan İlâhî gizli mânaları, hakikatları açan tılsım …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • qəliz — sif. <ər.> 1. Qatı; duru olmayan. Qəliz mürəkkəb. – Siz arxayın olun, ağa, mən özüm bu qəliz xörəklərdən seçib bir yaxşı nahar hazır edərəm. N. V.. Dərya suyunun duzu və özü də ağır olduğuna <görə> qəliz olur. H. Z.. 2. Anlaşılması… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.